Danışmanlık

Yoğun iş temposu içerisinde gerek şirketler gerekse şahıslar farklı ihtiyaçlar sebebiyle kendi konuları dışında
ancak mutlak teyid edilmesi gerekli birtakım araştırma ve tespitlere ihtiyaç duyarlar. Bu bazen bir İK sürecine
bağlı olarak kişi ve ya kişisel bilgilerin , bazen çalınan ve yerine konması mümkün olmayan değerli bir taşınırın
hatta bazen de evlilik için özel hayat araştırması olabilir. Bu tür çalışmalar tecrübe ve uzmanlık gerektirir.
İhtiyaçlarınız için çözüm ortağı olmaya hazırız. Tabii ki şirket bilgilerinin ve özel hayatın gizliliği en çok dikkat
edeceğimiz husus olacaktır.

Şahıs Takip ve Araştırma

Konusunda uzman ve tecrübeli , uzun yıllar emniyet kadrolarında ihtisas yapmış kadromuz ile her türlü araştırılması
ve açığa çıkarılması istenilen konuda bire bir takip , araştırma ve delillendirme yapılarak en doğru sonuca ulaşmanız
sağlanacaktır.

Hukuk ve Adli Konularda Danışmanlık

Bireysel ve kurumsal olarak üçüncü şahıslarla yada kurumlarla düşülen itilaflarda , öncesinde danışman personelimiz
ve gerekiyorsa dava sürecinde avukatlarımız aracılığı ile haklı olduğunuz konuların kısa sürede neticelenmesi
konusunda destek alınabilecektir.

Kayıp Eşya, Çalıntı Oto Araştırılması

Karmaşık şehir hayatı içerisinde tasarrufunuz dışında artniyetli kişilerce çalınan, taşınır eşya ve ya araçlarınızın
araştırılması ve ortaya çıkarılmasına çalışılmaktadır.

Ürün , Patent, Sahte Evrak Araştırma ve Tespit

Evrak üzerine yapılan her türlü sahtekarlığın ve atılmamış imzalar neticesinde el değiştiren gayrimenkullerin mağdur
ettiği yüzlerce insan vardır. Firmaların ürün patentlerinin gerçekliğinin araştırılması ve tespiti bu departmandaki
ehliyetli emniyet mensupları tarafından yapılmaktadır.

Sahte ve ya Çalıntı Ürün Tespiti ve Adli Takibi

Çalıntı ve sahte ürüne olan talep , bu konuda uzun yıllar emek sarfetmiş ve yatırım yapmış markaları zor duruma
düşürmektedir. Ülkemizin her bölgesinde bu tür konuların tespiti ve gerekli adli süreçlerin başlatılması hususunda tecrübeli
personelimiz ve avukatlarımız ile hizmetinizdeyiz.

Evlilik Öncesi Araştırma ve Tespit

Mutlu bir yuva kurmanın eşiğinde olan iki insanın birbirleri hakkındaki geçmiş yaşamlarını, sosyal ilişkilerini , aile ve
çevre yapılarını merak etmeleri , araştırma ve gerekirse tespit ihtiyacını doğurmaktadır. Bu konudaki talepleriniz için
gizlilik çerçevesinde destek olmaya hazırız.

Gayrimenkul Araştırması

Gerek şahsi gerekse kurumsal ihtiyaç doğrultusunda gayrimenkul satın alınması ve ya kiralanması hususunda
gayrimenkulün piyasa araştırması, gerçek malikin teyid edilmesi tapu dairesi ve diğer kurumlarda mülke dair aleyhte
herhangi bir ihtilaf vb olumsuzluk şerh ve dolandırılmak suretiyle mağdur olunmaması için gayrimenkul uzmanımız
ve eksperlerimizle hizmetinizdeyiz.

Çocuk ve Bakıcı Araştırma ve Tespit

Teknoloji ile suçların çeşitlenmesi korunmaya muhtaç küçük ve ergen çocukların olabilecek art niyetli kimselerden
korunarak kötü alışkanlık sahibi olmalarının engellenmesi, hayat şartlarının zorlaşması, aile bireylerinin birbirlerine
daha az zaman ayırabilmeleri nedeni ile okuldaki ya da arkadaşları ile dışarıdaki çocuğun kendisine hissettirilmeden
araştırılarak hangi risk grubu içerisinde bulunduğunun ailesine raporlanması ve çözümde yol gösterici olunması
sağlanır.

Teknik Güvenlik Sistemleri Projelendirme, Kurulum ve Devreye Alma

Her türlü korunması gereken ikamet alanı, alışveriş merkezi, işyeri gibi yerlerin kamera, monitör, görüntülü kapı
diyafonu, alarm gibi teknik güvenlik sistemleri ile donatılarak minimum giderle kişi ve kurumların can ve mal
emniyetinin korunmasına destek verilmektedir.