KURUMSAL

DEPAR ve DAD 89 Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti. ile DAD Danışmanlık Ltd.Şti 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde 2006 yılında kurulmuştur. 3D Şirketler Grubu koruma , güvenlik ve danışmanlık hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için çaba sarfetmektedir. Yönetim kadrosu uzun yıllar Emniyet Teşkilatında farklı uzmanlık alanlarında başarı ile çalışmış , bilgili , tecrübeli ve güvenilir yöneticilerden oluşmaktadır. Özel güvenlik sektörüne uygun etik ilkeleri doğrultusunda örnek olabilecek personel ile çalışmaya özen gösterilmektedir.

Günümüzde dünya ölçeğinde ortaya çıkan birtakım tehditler ile ülkemizde yaşanan son olaylar , özellikle kendi alanında belli bir noktaya gelmiş ve daha yüksek hedeflere odaklanmış marka ve kuruluşlar için güvenliğin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkartmıştır. Hizmet verdiğimiz alanlarda olası risklerin doğru tespiti ile önleme anlamında etkin tedbirlerin ortaklaşa alınması , buna rağmen gelişebilecek birtakım olaylarda doğru kriz yönetimi ile en kısa sürede normalleşme süreci oluşmasına katkı sağlamak asıl hedefimizdir.

İstanbul gibi büyük metropollerde yaşayan insanlar , şehrin gürültüsünden ve karmaşıklığından uzaklaşabilmek için her tür sosyal alan ve aktivitelerin bir arada sunulduğu güvenlikli yaşam projelerini tercih etmektedir. Aynı zamanda alış-veriş konsepti sunulan bu alanlarda güvenlik ve korunma anlamında sadece son teknolojilerin kullanılması yeterli değildir. Asıl olan verileri doğru değerlendirebilecek ve gecikmeden aksiyon alabilecek eğitimli ve tecrübeli bir takım oluşturmaktır.

3D Şirketler Grubu, siz ve değerli misafirlerinizi , insan odaklı hizmet , uyumlu bir takım çalışması ve çözüm ortakları ile etkin iletişim yaklaşımıyla , karşılaşabileceğiniz her türlü tehlike ve tehditlere karşı “ön güvenlik” ağı ile saracak ve yaşantınızda önemli bir güvence kaynağı olacaktır.

Etik İlkelerimiz

 1. Hukukun üstünlüğüne inanan
 2. İnsan hakları ve özgürlüklerine saygılı
 3. Uygulamaya konan sistem ve yöntemlerde şeffaf
 4. İnsan kaynakları süreçlerinde özenli ve genel prensiplere bağlı kalan
 5. Mesleki eğitimin gerekliliği konusunda taviz vermeyen
 6. Kurum içi sosyal ilişkileri üst seviyede tutan
 7. Çalışma saatlerine riayet eden
 8. Ücret ve ödemelerde adalet
 9. Çalışma alanının iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine göre uyumlu olması
 10. Çalışanlara fırsat eşitliği sunulması ve ayrıcalıklı davranmama
 11. İş örgütlenmesini destekleme
 12. Müşteriler/çözüm ortakları ile üst seviyede iletişim
 13. Genel kolluk ile iyi ilişkiler kurma
 14. Özel güvenlik sektörünün gelişimi için katkı sunma
 15. Çevreye duyarlı , toplumsal sorumluluk sahibi yönetim anlayışı oluşturma

Vizyonumuz

Özel güvenlik hizmetlerinin maksimum fayda ölçüsünde geliştirilmesine katkı sağlayan , evrensel standartlara ulaşmayı amaçlayan, müşteri-vatandaş memnuniyetine odaklanmış , kişi hak ve özgürlüklerini önemseyen bir kuruluş olmaktır.

Misyonumuz

Mevcut yasalar ve insani değerler doğrultusunda önleyici güvenlik ve koruma ile danışmanlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.