Fiziki Güvenlik

AVM Güvenliği

AVM güvenliği konusunda mevcut yasalar doğrultusunda uzman ekibi ile alış-veriş merkezi, mağaza gibi tesislerde işletmenin
talepleri doğrultusunda bina ve eklentilerini , çalışanlarını, müşteri ve ziyaretçilerini her türlü tehdide karşı korumak üzere
teknoloji destekli önleyici ve koruyucu tedbirler alarak geniş kapsamlı bir güvenlik ağı oluşturur.
Gelişen riskler doğrultusunda özellikle perakende mağazalarının kabusu haline gelen ve büyük miktarda ürün kayıplarına sebep
olan dış hırsızlık konusunda uzman eğitici personelimizce Kayıp Önleme-Dış Hırsızlık eğitimleri verilmektedir. Mağazalara ayrı bir
maliyet oluşturduğundan talep halinde koruma ve güvenlik hizmeti dışında tarafımızdan kayıp önleme uzmanı da istihdam
edilebilmektedir.

Konut Projesi-Rezidans Güvenliği

Çok sayıda ailenin her tür sosyal olanak içerisinde mutlu bir yaşam sürmesini hedefleyen konut projeleri ile güvenli ve verimli
çalışma imkanlarıyla donatılmış rezidanslarda , teknoloji destekli önleyici ve koruyucu tedbirler alarak geniş kapsamlı bir
güvenlik ağı oluşturulur.

Lojistik Depo ve Antrepo Güvenliği

Lojistik depoları ve antrepolar her tür sabotaj ve tehditlere yönelik öncelikli olarak korunması gereken yerlerdir. Alınacak
koruyucu-önleyici tedbirlerin yanı sıra , davam eden insan-araç ve mal sirkülasyonunda muhtemel riskleri en aza indirebilmek ,
olası kayıpları minimize edebilmek için gerekli güvenlik ve kayıp önleme prosedürlerinin oluşturulması ve uzman personelce
uygulanması önem arzetmektedir.

Fabrika-Tesis Güvenliği

Fabrika , atölye ve diğer üretim tesislerinde yangın-sabotaj ve çalışan suistimaline yönelik gerekli önleyici-caydırıcı tedbirlerin
alınması için güncel koruma planlarının oluşturulması gerekmektedir. Alarm-gözetleme ve kayıt sistemlerinin oluşturulması ,
çalışanların , müşteri ve ziyaretçilerin giriş-çıkışlarının kontrol altına alınması , araç sirkülasyonu ve yük güvenliği öncelikli olarak
alınması gerekli tedbirler bütününü oluşturmaktadır.

Holding Güvenliği

Şirket merkezleri, holding binaları ve plazalar , çalışan ve ziyaretçi sayısı , araç sirkülasyonu sebebiyle öncelikli korunması
gereken alanlardır. Güncel risk analizlerinin yapılarak korunma ve sabotaj planlarının oluşturulması muhakkaktır. Bunun yanında
teknoloji kullanabilen , gözlem yapabilen ve olası riskleri değerlendirebilecek ve anında tedbir alabilecek ‘’İnsan Odaklı’’
güvenlik ekibi hizmeti sunulmaktadır.

Konser-Gösteri-Konferans-Toplantı Güvenliği

Başarılı bir organizasyon için öncelikle gerekli şartlardan biri de güvenlik hizmetidir. Önemli kişilerin , sanatçıların ve
katılımcıların konaklama yeri de dahil olmak üzere tüm faaliyet boyunca başarılı bir şekilde korunması önemlidir. Her tür
konser , gösteri , toplantı ve düğün organizasyonlarda kadromuzdaki tecrübeli ve eğitilmiş ekiple görev yapılmaktadır.

Spor Güvenliği

Her türlü Spor Müsabakası ve Spor tesislerinde , gerekirse sporcu kafilesinin konaklama ve seyahat süresince korunmasında ,
müsabaka öncesi , sırası ve sonrasında spor güvenliği konusunda eğitilmiş uzman personeli ve tecrübeli yöneticilerle 5188
Sayılı Özel Güvenlik Kanunu ve 5149 Sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve ilgili yasal düzenlemeleri çerçevesinde
profesyonel bir hizmet ve görev anlayışı yürütülmektedir.