Kayıp Önleme ve Risk Yönetimi

Son zamanlarda özellikle perakende sektöründe müşteri kaynaklı ürün hırsızlığı oranları artmaktadır. Alınan her türlü
teknolojik (Kamera , anten , alarm vb.) önleme rağmen , hırsızlık mala olan talep , mala karşı işlenen suç oranının
artması , alandaki suçlu sayısının artışı ve adli uygulamalardaki zorluk ( Suç duyurusu , Dava takibi vb.) sebebiyle
profesyonel şüphelilerin de daha çok mağazadan ürün hırsızlığına yönelmelerine sebep olmaktadır. Cadde
mağazalarının yanı sıra tüm elit markaların bir arada olduğu AVM ler de ulaşım kolaylığı ve ziyaretçi yoğunluğu
sebebiyle hedef olabilmektedir. Mücadelede en etkin ve düşük maliyetli çözümler , daha çok çalışan personelin kayıp
önleme odaklı eğitilmesi ve yöneticinin de bilinçlendirilmesinden geçmektedir. Bu şekilde önleme ve caydırma
faaliyetleri kayıpları azalttığı gibi , bağlantılı olarak etkilenen satış kaybı , stok yönetimi , zaman ve prestij kaybı gibi
dinamikleri de olumlu olarak etkilemektedir. Herşeyden önce bu konuda bilinçsizce personelin müşteriye yönelik
hatalı davranışları da markaları olumsuz etkilemekte , şikayetlere sebep olmaktadır.
Risklerin doğru tespiti ve yapılacak istatistikler çerçevesinde gerekli çözümlerin öncesinde aktarılması , takım
çalışması ve gerekirse profesyonel destek sayesinde muhtemel olaylar da en az kayıpla sonuçlandırılabilecektir.

Dış Hırsızlık Eğitimi

Uzman Eğitimcilerimizin yaklaşık yarım günlük teorik ve yerinde yapılan uygulama eğitimleri sayesinde personelde kayıp
önleme bilinci oluşmakta , yöneticinin de olayları doğru yönetmesi sağlanmaktadır.

Çalışan Suistimali Eğitimi

Kayıpların önemli bir kısmı da çalışan kaynaklıdır. Özellikle yöneticilerin bu konuda bilgilendirilmesi hem kayıpların azalmasını
sağlayacak , hem de diğer personel için de örnek olacaktır.

Fiziki Personel Temini

Özel güvenlik personelinin kayıp önleme süreçlerinde de aktif rol alabilmesi için mutlaka bu doğrultuda yetiştirilmesi
gereklidir.

Risk Analizi/Teknik Destek

Mağaza ve işyerlerinin kayıp açısından risk analizi yapılarak , kamera , anten, alarm gibi teknolojik ihtiyaçlarının belirlenmesi
ve uygulaması yapılmaktadır.

Mağaza Ziyaretleri/Yerinde Tespit

Talep edilmesi halinde mağazalar uzman personelce periyodik olarak ziyaret edilerek güncel konularda destek yapılmaktadır.

Olay Yönetimi ve Adli Takip

Mağazalarda meydana gelen olaylar hakkında adli süreçlerde destek verilmesi , dava süreçlerinin de avukat marifetiyle takibi
yapılabilmektedir.

Çözüm Ortakları İle İşbirliği

Cadde mağazalarında Polis-Güven Timi , AVM Mağazalarında ise öncelikle Özel Güvenlik çözüm ortağıdır.

Aylık İstatistikler ve Analizler

Buluntu alarm istatistikleri sayesinde sorunlu bölgeler tespit edilerek çözüm önerileri getirilebilir

Günlük/Haftalık/Aylık Raporlama

Gelişen olaylarda günlük -haftalık , genel olarak aylık raporlar düzenlenerek tam ve doğru bilgilendirmeler yapılabilmektedir